Formularz logowania
X

Doradztwo

Świadczymy usługi doradcze w zakresie zagadnień dotyczących prawa i administracji.

Nasza oferta skierowana jest do organizacji, które potrzebują szybkiej i fachowej porady.

Usługi w tym zakresie świadczymy zarówno w formie wsparcia zdalnego (forma telefoniczna, z wykorzystaniem komunikatorów, jak również elektroniczna) oraz podczas konsultacji prowadzonych w siedzibie klienta.

Oferujemy zarówno usługi według ustalonych standardów i warunków finansowych dla stałych klientów, jak również świadczone jednorazowo.

Oferujemy Państwu usługi doradcze m.in. z zakresu:

 • Zarządzania jakością, w tym Systemu Zarządzania Jakością (wg ISO 9001), CAF, TQM,
 • Przeprowadzania samoocen m.in. wg CAF,
 • Bezpieczeństwa danych osobowych,
 • Bezpieczeństwa informacji (wg ISO 27001, wg KRI),
 • Zarządzania strategicznego i przez cele,
 • Kontroli zarządczej,
 • Zarządzania procesami,
 • Metodyk ciągłego doskonalenia,
 • Zarządzania ryzykiem,
 • Antykorupcji, w tym System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym,
 • Komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej,
 • Ciągłości działania,
 • Integracji systemowej,
 • Oceny i motywowania pracowników,
 • Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK),
 • Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (wg OHSAS 18001),
 • Systemu Zarządzania Środowiskowego (wg ISO 14001).