Formularz logowania
X

System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym

System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (SPZK)

 

Co to jest?

Jest to system, którego podstawowym zadaniem jest zminimalizowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zjawisk korupcyjnych. System ten może być wdrażany w każdej organizacji, w której, z uwagi na specyfikę jej działania, istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia jakiegokolwiek działania korupcyjnego. Wychodzi on naprzeciw przyjętej „Strategii Antykorupcyjnej” kraju. Wymagania systemu antykorupcyjnego stanowią uzupełnienie wymagań normy ISO 9001:2008.

Korzyści z posiadania SPZK:

 • kształtowanie rozwiązań normatywnych, zarządczych i organizacyjnych w sposób zmniejszający prawdopodobieństwo występowania zagrożeń korupcyjnych;
 • pozytywne postrzeganie organizacji w otoczeniu;
 • ciągłe monitorowanie zagrożeń korupcyjnych oraz okresowe analizy ryzyka, dające możliwość bieżącego zapewnienia adekwatności zabezpieczeń i ich doskonalenia;
 • zaangażowanie całej organizacji w przeciwdziałanie korupcji.


W ramach naszych usług proponujemy Państwu:

 • Szkolenia wszystkich grup pracowniczych i audytorów wewnętrznych, a także warsztaty doskonalące ich umiejętności;
 • Konsultacje przy opracowaniu, wdrożeniu i doskonaleniu SPZK;
 • Outsourcing.

Wdrażamy systemy przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym według standardu PCBC i KIG oraz normy ISO 37001:2016 System zarządzania działaniami antykorupcyjnymi.

 

 • URZĄD GMINY LESZNOWOLA 2018

  URZĄD GMINY LESZNOWOLA 2018

 • KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 2015

  KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 2015

 • MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA 2015

  MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA 2015

 • MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH (STRONA 1) 2015

  MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH (STRONA 1) 2015

 • MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH (STRONA 2) 2015

  MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH (STRONA 2) 2015

 • AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH 2014

  AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH 2014

 • URZĄD MIASTA KIELCE 2014

  URZĄD MIASTA KIELCE 2014

 • URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2014

  URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2014

 • WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARYJNY SIEDLCE (strona 1) 2014

  WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARYJNY SIEDLCE (strona 1) 2014

 • WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARYJNY SIEDLCE (strona 2) 2014

  WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARYJNY SIEDLCE (strona 2) 2014

 • MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH 2013

  MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH 2013

 • URZĄD MIASTA KIELCE 2013

  URZĄD MIASTA KIELCE 2013

 • FUNDACJA BATOREGO 2011

  FUNDACJA BATOREGO 2011

 • MINISTERSTWO GOSPODARKI 2012

  MINISTERSTWO GOSPODARKI 2012

 • MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH 2012

  MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH 2012

 • DGA 2011

  DGA 2011

 • MINISTERSTWO GOSPODARKI 2011

  MINISTERSTWO GOSPODARKI 2011

 • MINISTERSTWO GOSPODARKI 2007-2008

  MINISTERSTWO GOSPODARKI 2007-2008

 • MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI 2002-2006

  MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI 2002-2006

 • AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH 2010-2012

  AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH 2010-2012