Formularz logowania
X

Szkolenia

W ramach naszej oferty proponujemy Państwu szkolenia otwarte i zamknięte.


Szkolenia zamknięte przygotowujemy oraz prowadzimy wg indywidualnych oczekiwań klienta i z uwzględnieniem jego specyfiki, organizowane są w ośrodkach konferencyjnych, jak również w siedzibach klientów. Programy szkoleń mogą być na życzenie klienta  rozszerzane  o elementy integracyjne.


Szkolenia otwarte dedykowane dla Państwa oraz sąsiadujących z Państwem jednostek lub wspólnie z innymi jednostkami. Organizowane przez nas szkolenia w tej formule pozwalają m.in. na zmniejszenie kosztów oraz wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami szkoleń.


Proponowany zakres szkoleń, m.in.:

Prawo administracyjne:

 • Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Zastosowanie wymagań instrukcji kancelaryjnej w bieżącej działalności  danej instytucji - teoria i praktyka;
 • Prowadzenie metryki sprawy administracyjnej;
 • Obowiązki podmiotów administracji publicznej w zakresie rozpatrywania petycji wprowadzone ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. Rozpatrywanie skarg i wniosków  uwzględnieniem obowiązującego orzecznictwa;
 • Prowadzenie kontroli instytucjonalnej (kontroli wewnętrznej w administracji samorządowej, rządowej, jak również przez komisje rad i sejmików);
 • Procesy decyzyjne w administracji – szczypta teorii i garść praktyki;
 • Podstawy tworzenia budżetu obywatelskiego;
 • Informacja publiczna;
 • BIP (Biuletyn Informacji Publicznej);
 • Kontrola zarządcza;
 • Dane osobowe w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • Bezpieczeństwo informacji w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • Zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych.

Prawo budowlane:

 • Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie książki obiektu budowlanego;
 • Odpowiedzialność i obowiązki kierowników jednostek organizacyjnych (właścicieli i zarządców nieruchomości) za właściwe prowadzenie książek obiektu budowlanego – najczęściej odnotowywane nieprawidłowości i ich eliminacja - problemy praktyki działania;
 • Procedury administracyjne w aspekcie ustawy „Prawo Budowlane” – problemy praktyki postępowania.


Rachunkowość i finanse:

 • Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań – problemy praktyki postępowania;
 • Aktualne problemy związane z prawidłowym rozliczaniem podatku VAT;
 • Sprawozdanie finansowe  dla jednostek budżetowych zasady sporządzania bilansu, zestawienia zmian w funduszu i rachunek wyników;
 • Audyt finansowy - wybrane obszary (obiekty audytu ) oraz najważniejsze mechanizmy kontroli jako podstawa do badania skuteczności i oceny osiągnięcia zamierzonych celów jednostki;
 • Odpowiedzialność głównego księgowego  za gospodarkę finansową w świetle obowiązujących przepisów;
 • Nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020 – co nowego dla administracji, ale nie tylko dla niej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oprócz powyższych usług chętnie przygotujemy ofertę na inne usługi z powyższego zakresu.

 

Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty?

 • Znamy i rozumiemy specyfikę działania organizacji z sektora publicznego.
 • Zapewniamy, że usługi będą realizowane przez kompetentną kadrę.
 • Posiadamy bogate doświadczenie potwierdzone referencjami.
 • Każdą usługę traktujemy indywidualnie projektując ją pod Państwa potrzeby i możliwości.

Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, wątpliwości, propozycje serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami adres e-mailowy: biuro@tz-c.pl;  telefon:  22 786 85 45.

Zapraszamy na szkolenia otwarte:

 1. Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego - niepotrzebna rewolucja czy usprawnienie procedur? - 07.05.2021
  Pobierz program szkolenia / Pobierz formularz zgłoszenia.
 2. Podatek od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego - 12.05.2021 Pobierz program szkolenia / Pobierz formularz zgłoszenia.
 3. Wypalenie zawodowe - 20.05.2021
  Pobierz program szkolenia / Pobierz formularz zgłoszenia.
 4. Kontrola zarządcza ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem - 21.05.2021
  Pobierz program szkolenia / Pobierz formularz zgłoszenia.
 5. Kontrola zarządcza ze szczególnym uwzględnieniem określania celów i zadań - 28.05.2021
  Pobierz program szkolenia Pobierz formularz zgłoszenia.
 6. Podatek od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego - 08.06.2021 Pobierz program szkolenia Pobierz formularz zgłoszenia.

 

 • TBD POLSKA S.A. 2013

  TBD POLSKA S.A. 2013