Formularz logowania
X

Nota historyczna

Właścicielem firmy, jak również konsultantem i szkoleniowcem jest Tadeusz Zawistowski mgr administracji, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Politechniki Łódzkiej w zakresie technologii elastomerów. Posiada pond dwudziestoletnie doświadczenie we wdrażaniu, utrzymywaniu i doskonaleniu systemów zarządzania jakością i kompleksowego zarządzania jakością (TQM) oraz kilkunastoletnie w zakresie kontroli zarządczej, systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, systemów przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym. Przez siedem lat pracował w firmie produkcyjnej, jako Kierownik ds. Jakości. Przez dwie kadencje był radnym rady miejskiej, pełniąc funkcje przewodniczącego rady miejskiej i przewodniczącego komisji rewizyjnej. Przez dwa lata był zastępcą Projekt Menadżera w międzynarodowym projekcie „Wzmocnienie zdolności zarządczych policji w Polsce, na Ukrainie, Litwie i w Kaliningradzie”, gdzie zastosowano m.in. INK (holenderski odpowiednik EFQM). Od ponad szesnastu lat zajmuje się szkoleniami i doradztwem w zakresie zarządzania jakością, procesów, projektów, zarządzania strategicznego, kontroli zarządczej, antykorupcji, zarządzania ryzykiem, pracy zespołowej i bezpieczeństwa informacji. Jako szkoleniowiec przeprowadził kilkaset szkoleń zarówno dla kadry kierowniczej, jak i pracowników organizacji. Posiada certyfikat audytora wiodącego (IRCA) systemu zarządzania jakością i systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Jest ekspertem technicznym Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji oraz audytorem DAS Polska. Od ponad dwunastu lat prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu audytu i zarządzania jakością m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, na Uczelni Łazarskiego, w Instytucie Orgmasz w Warszawie oraz Warszawskiej Szkole Zarządzania. Członek Komitetu Polskiej Nagrody Jakości oraz Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. W 2014 roku otrzymał wyróżnienie w Polskiej Nagrodzie Jakości - „Znakomity Przywódca”, w tym samym roku Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przyznało Panu Tadeuszowi Zawistowskiemu status Eksperta jakości zastosowania CAF.

Kluczowe osiągnięcia:

 • Wdrożenie pierwszego w Polsce systemu zarządzania jakością w urzędzie centralnym - Ministerstwie Sprawiedliwości
  (usługa zrealizowana na zlecenie firmy Umbrella).
 • Przygotowanie Agencji Rynku Rolnego do otrzymania akredytacji agencji płatniczej UE
  (usługa zrealizowana na zlecenie firmy Umbrella).
 • Wdrożenie pierwszego w Polsce systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w Ministerstwie Sprawiedliwości.
 • Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji m.in. w Ministerstwie Gospodarki i Zeto Rzeszów.
 • Wdrożenie systemu zarządzania jakością i systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w Ministerstwie Gospodarki.
 • Przeszkolenie ponad 1000 audytorów jakości.
 • Wdrożenie systemu zarządzania jakością i systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.


 Zaufali nam m.in.:

 • Ministerstwa i urzędy centralne m.in. Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, Gospodarki, Sprawiedliwości, Główny Inspektorat Sanitarny, Główny Urząd Miar, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 • Firmy biznesowe m.in. Renault Polska, Qumak S.A., LGC Standards, Zeto Rzeszów, Euroimpex, KGPN, Super Grosz, Targi Kielce, ABC Data, SOCO Łódź.
 • Urzędy Marszałkowskie m.in. w Łodzi, Krakowie, Warszawie.
 • Urzędy Miast i Gmin oraz Starostwa Powiatowe m.in. w Kielcach, Ciechanowie, Józefowie, Lesznowoli, Toruniu, Krynicy, Ostrołęce, Bielsku-Białej.
 • Polski Komitet Normalizacji, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Placówki oświatowe, Izby i Urzędy Skarbowe, Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego, Ośrodki Kultury, Ośrodki Sportu, Zarządy Dróg.