Formularz logowania
X

Nota historyczna

Właścicielem firmy, jak również konsultantem i szkoleniowcem jest Tadeusz Zawistowski

mgr administracji, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Politechniki Łódzkiej w zakresie technologii elastomerów. Posiada pond dwudziestoletnie doświadczenie we wdrażaniu, utrzymywaniu i doskonaleniu systemów zarządzania jakością i kompleksowego zarządzania jakością (TQM) oraz w zakresie kontroli zarządczej, systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, systemów przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.

Przez siedem lat pracował w firmie produkcyjnej, jako Kierownik ds. Jakości. Przez dwie kadencje był radnym rady miejskiej, pełniąc funkcje przewodniczącego rady miejskiej i przewodniczącego komisji rewizyjnej. Przez dwa lata był zastępcą Projekt Menadżera w międzynarodowym projekcie „Wzmocnienie zdolności zarządczych policji w Polsce, na Ukrainie, Litwie i w Kaliningradzie”, gdzie zastosowano m.in. INK (holenderski odpowiednik EFQM). Od ponad szesnastu lat zajmuje się szkoleniami i doradztwem w zakresie zarządzania jakością, procesów, projektów, zarządzania strategicznego, kontroli zarządczej, antykorupcji, zarządzania ryzykiem, pracy zespołowej i bezpieczeństwa informacji. Jako szkoleniowiec przeprowadził kilkaset szkoleń zarówno dla kadry kierowniczej, jak i pracowników organizacji. Posiada certyfikat audytora wiodącego (IRCA) systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO 27001) i systemu zarządzania jakością (ISO 9001), a także zarzadzania ciągłością działania (ISO 22301). Jest ekspertem technicznym Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji oraz audytorem DAS Polska. Od dziesięciu lat prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu audytu i zarządzania jakością m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, na Uczelni Łazarskiego, w Instytucie Orgmasz w Warszawie oraz Warszawskiej Szkole Zarządzania. Członek Komitetu Polskiej Nagrody Jakości oraz Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. W 2014 roku otrzymał wyróżnienie w Polskiej Nagrodzie Jakości - „Znakomity Przywódca”, w tym samym roku Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przyznało Panu Tadeuszowi Zawistowskiemu status Eksperta jakości zastosowania CAF.

Kluczowe osiągnięcia:

  • Opracowanie programu wspierającego budowę kultury uczciwości w służbie cywilnej, w tym programu szkoleniowego nt. etyki i dylematów etycznych na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
  • Wdrożenie pierwszego w Polsce systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w Ministerstwie Sprawiedliwości.
  • Wdrożenie pierwszego w Polsce systemu zarządzania jakością w urzędzie centralnym - Ministerstwie Sprawiedliwości.
  • Przygotowanie Agencji Rynku Rolnego do otrzymania akredytacji agencji płatniczej UE.
  • Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji m.in. w Ministerstwie Gospodarki i Zeto Rzeszów.
  • Wdrożenie systemu zarządzania jakością i systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w Ministerstwie Gospodarki.
  • Przeszkolenie ponad 1000 audytorów jakości.
  • Wdrożenie systemu zarządzania jakością i systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
  • Od ponad 15 lat - Tadeusz Zawistowski, prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim, w zakresie kontroli zarządczej, audytu i bezpieczeństwa informacji.
  • W 2017 roku zespół, w którego w skład wchodził – Maciej Wnuk, Krzysztof Krak, Tadeusz Zawistowski i Piotr Koryś, opracował program wspierający budowę kultury uczciwości w służbie cywilnej, w tym program szkolenia nt. etyki i dylematów etycznych, wraz z kompletem materiałów do szkoleń stacjonarnych.


Zaufali nam m.in.:

Ministerstwa m.in.: KPRM, Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Sprawiedliwości.

Organizacje publiczne m.in.: Polski Komitet Normalizacyjny, Agencja Rezerw Materiałowych, Główny Urząd Miar, Główny Inspektorat Sanitarny, Kielecki Park Technologiczny.

Starostwa, Urzędy Miast i Gmin, a także ich jednostki organizacyjne oraz urzędy skarbowe.

Firmy biznesowe m.in. Renault Polska, Targi Kielce, LGC Standards, KGPN, Vulcan, Solven.