Formularz logowania
X

Zarządzanie przez cele

Co to jest Zarządzanie przez cele (ZPC)?


Zarządzanie przez cele oznacza określenie mierzalnych celów, które zapewnią zrównoważone funkcjonowanie, rozwój oraz doskonalenie organizacji.  Cele powinny wypływać ze strategii i w naturalny sposób wspierać jej realizację oraz być powiązane z systemem oceny i motywowania pracowników.

Korzyści z wdrożenia ZPC:

 • poprawa wyników organizacji,
 • jasno określone wartości, zasady, priorytety i cele organizacji,
 • identyfikacja kluczowych kierunków rozwoju organizacji,
 • ukierunkowanie oraz koncentracja działań i zasobów organizacji na określone kierunki i cele,
 • wzrost morale i zaangażowania pracowników w działanie organizacji.

 

W ramach naszych usług proponujemy Państwu:

 • szkolenia z zakresu ZPC,
 • konsultacje przy określaniu misji, wizji, celów.

 

 

 • GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY 2019

  GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY 2019

 • URZĄD MIASTA POZNANIA_2017

  URZĄD MIASTA POZNANIA_2017

 • MOPR POZNAŃ_2016

  MOPR POZNAŃ_2016

 • CLS CONTACT 2011

  CLS CONTACT 2011

 • URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2010

  URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2010

 • AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH 2010-2012

  AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH 2010-2012