Formularz logowania
X

Szkolenia dla administracji

W ramach naszej oferty proponujemy szkolenia otwarte (dostępne po kliknięciu) i zamknięte (poniżej informacja).

Szkolenia zamknięte przygotowujemy oraz prowadzimy wg indywidualnych oczekiwań klienta i z uwzględnieniem jego specyfiki.

Szkolenia organizujemy w ośrodkach konferencyjnych, jak również w siedzibach klientów lub online.
Indywidualnie ustalamy harmonogram oraz program szkolenia, który na życzenie klienta możemy rozszerzyć o elementy integracyjne.

Oferujemy Państwu szkolenia m.in. z zakresu:

 • Ochrony danych osobowych (RODO),
 • Bezpieczeństwa informacji (ISO 27001),
 • Zarządzania jakością (ISO 9001:2015), CAF, TQM,
 • Ciągłości działania (ISO 22301:2012),
 • Zarządzania ryzykiem,
 • Zarządzania procesami,
 • Metodyki ciągłego doskonalenia,
 • Zarządzania strategicznego i przez cele,
 • Kontroli zarządczej,
 • Audytów wewnętrznych w systemach zarządzania,
 • Etyki i kultury uczciwości oraz unikania konfliktu interesu,
 • Antykorupcji, w tym systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi (ISO 37001:2016) systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym,
 • Komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, w tym audyty strony BIP,
 • Wewnętrznego system kontroli,
 • Zamówień publicznych,
 • Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Instrukcji kancelaryjnej,
 • Obsługi klienta,
 • Platformy ePUAP,
 • Dokumentu elektronicznego w urzędzie,
 • CEIDG,
 • Prawne i praktyczne aspekty wdrażania standardów dostępności architektonicznej, informacyjno – komunikacyjnej i cyfrowej,
 • Dyrektywy o sygnalistach,
 • Systemu HACCP jako narzędzia zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności,
 • Prawa budowlanego,
 • Rachunkowości finansowej,
 • a także np. wypalenie zawodowe, zarządzanie organizacją/zespołem itp.

Zachęcamy do składania zapytań, również w innym interesującym Państwa zakresie merytorycznym (który nie został podany powyżej), to nic nie kosztuje, a my chętnie odpowiemy!
Dostosujemy się do Państwa oczekiwań.

Skontaktuj się z nami:
e-mail: biuro@tz-c.pl 
tel.: (22) 786-85-45
media: dołącz do nas w mediach - śledząc nas w mediach, będą Państwo na bieżąco informowani o dostępnych szkoleniach otwartych.

UWAGA - Tylko 40 zł za 1 godzinę szkolenia online z zakresu RODO/ODO lub BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - sprawdź szczegóły OFERTA