Formularz logowania
X

Szkolenia dla administracji

W ramach naszej oferty proponujemy szkolenia otwarte i zamknięte.

Szkolenia zamknięte przygotowujemy oraz prowadzimy wg indywidualnych oczekiwań klienta i z uwzględnieniem jego specyfiki.

Szkolenia organizujemy w ośrodkach konferencyjnych, jak również w siedzibach klientów.

Programy szkoleń mogą być na życzenie klienta rozszerzane o elementy integracyjne.

Oferujemy Państwu szkolenia m.in. z zakresu:

 • Ochrony danych osobowych (RODO),
 • Bezpieczeństwa informacji (ISO 27001),
 • Zarządzania jakością (ISO 9001:2015), CAF, TQM,
 • Ciągłości działania (ISO 22301:2012),
 • Zarządzania ryzykiem,
 • Zarządzania procesami,
 • Metodyki ciągłego doskonalenia,
 • Zarządzania strategicznego i przez cele,
 • Kontroli zarządczej,
 • Audytów wewnętrznych w systemach zarządzania,
 • Etyki i kultury uczciwości oraz unikania konfliktu interesu.
 • Jawności życia publicznego.
 • Antykorupcji, w tym systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi (ISO 37001:2016) systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.
 • Komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, w tym audyty strony BIP,
 • Wewnętrznego system kontroli,
 • Zamówień publicznych,
 • Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Instrukcji kancelaryjnej,
 • Obsługi klienta.