Formularz logowania
X

Doradztwo dla biznesu

Oferujemy Państwu usługi doradcze m.in. z zakresu:

 • Ochrony danych osobowych (RODO),
 • Bezpieczeństwa informacji (ISO 27001),
 • Zarządzania jakością (ISO 9001:2015), CAF, TQM,
 • Ciągłości działania (ISO 22301:2012),
 • Zarządzania ryzykiem,
 • Zarządzania procesami,
 • Metodyki ciągłego doskonalenia,
 • Zarządzania strategicznego i przez cele,
 • Kontroli zarządczej,
 • Audytów wewnętrznych w systemach zarządzania,
 • Etyki i kultury uczciwości oraz unikania konfliktu interesu.
 • Jawności życia publicznego.
 • Antykorupcji, w tym systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi (ISO 37001:2016) systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.
 • Komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, w tym audyty strony BIP,
 • Wewnętrznego system kontroli,
 • Zamówień publicznych,
 • Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Instrukcji kancelaryjnej,
 • Obsługi klienta.

 

 

 

Nasza oferta skierowana jest do organizacji, które potrzebują szybkiej i fachowej porady dotyczącej zagadnień pozostających w domenie naszej działalności. Usługi w tym zakresie świadczymy zarówno w formie wsparcia zdalnego (forma telefoniczna, z wykorzystaniem komunikatorów, jak również elektroniczna) oraz podczas konsultacji prowadzonych w siedzibie klienta.

Oferujemy zarówno usługi według ustalonych standardów i warunków finansowych dla stałych klientów, jak również świadczone jednorazowo.

W ramach naszej oferty, proponujemy również COACHING.