Formularz logowania
X

Outsourcing dla biznesu

W praktyce funkcjonowania organizacji wiele działań może być zlecanych firmom zewnętrznym. Takie rozwiązania w bilansie globalnym okazują się często bardziej efektywne i na wyższym poziomie jakościowym. Oferujemy naszym klientem jednorazowe, jak również wykonywane w sposób ciągły i systematyczny działania związane z utrzymaniem i rozwojem rozwiązań organizacyjnych i systemowych.

Świadczymy m.in. usługi w zakresie:

 • IOD – realizacja zadań inspektora ochrony danych.
 • Dostosowanie systemów zarządzania do wymagań normy ISO, w tym:
  • przeprowadzenie audytu wewnętrznego;
  • opracowanie koncepcji i założeń do zmiany i dostosowania SZJ do wymagań;
  • opracowanie lub aktualizacja dokumentów wspólnie z Zamawiającym lub wsparcie Zamawiającego w przygotowaniu przez niego dokumentów;
  • wsparcie Zamawiającego we wdrożeniu rozwiązań.
 • Utrzymanie systemów zarządzania, w tym:
  • organizacja i prowadzenie audytów wewnętrznych,
  • nadzór nad dokumentacją i wspólne z Klientem jej aktualizowanie,
  • koordynacja działań doskonalących,
  • udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień pracownikom w zakresie wymagań normy,
  • organizacja przeglądu zarządzania,
  • opracowanie z Klientem rocznych celów, ocen ryzyka, aktualizacji kontekstu.
 • Planowanie i realizacja audytów wewnętrznych i dostawców,
 • Prowadzenie badań percepcji stron zainteresowanych, a w szczególności klientów,
 • Opracowanie dokumentów (np. SIWZ, regulacji prawa wewnętrznego),
 • Szkolenia wewnętrzne dla nowo zatrudnionych pracowników.

 

Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty?

 • Zajmiemy się tym, co dla Państwa stanowi obciążenie i odciąga Was od koncentrowania się na podstawowej działalności biznesowej.
 • Zapewniamy, że usługi będą realizowane przez kompetentną kadrę.
 • Posiadamy bogate doświadczenie potwierdzone referencjami.
 • Każdą usługę traktujemy indywidualnie projektując ją pod Państwa potrzeby i możliwości klienta.

 

Skontaktuj się z nami:
e-mail: biuro@tz-c.pl 
tel.: (22) 786-85-45
media: dołącz do nas w mediach