Formularz logowania
X

System zarządzania ciągłością działania

Co to jest System Zarządzania Ciągłością Działania?

Jest to system zarządzania, który w sposób kompleksowy, systemowy i systematyczny pozwala organizacjom przygotować się i odpowiednio reagować w przypadku wystąpienia zagrożeń mogących spowodować utratę zdolności organizacji do ciągłości świadczenia usług lub dostarczania wyrobów zgodnie z zawartymi umowami, deklarowanymi standardami lub jeżeli ma to zastosowanie, przepisami prawa.

 

Korzyści ze stosowania Systemu Zarządzania Ciągłością Działania:

  • Zwiększenie zaufania do organizacji;
  • Spełnienie oczekiwań klientów, szczególnie tych wymagających;
  • Zapewnienie działania organizacji w sytuacjach krytycznych.

 

W ramach naszych usług proponujemy Państwu:

  • Opracowanie polityki ciągłości działania oraz niezbędnych planów i procedur,
  • Szkolenia z zakresu ciągłości działania,
  • Konsultacje w zakresie wdrożenia i stosowania rozwiązań systemowych,
  • Pomoc w przeprowadzaniu testów.