Formularz logowania
X

Outsourcing dla administracji

W praktyce funkcjonowania organizacji wiele działań może być zlecanych firmom zewnętrznym. Takie rozwiązania w bilansie globalnym okazują się często bardziej efektywne i na wyższym poziomie jakościowym. Oferujemy naszym klientem jednorazowe, jak również wykonywane w sposób ciągły i systematyczny działania związane z utrzymaniem i rozwojem rozwiązań organizacyjnych.

Świadczymy m.in. usługi w zakresie:

  • IOD – realizacja zadań inspektora ochrony danych osobowych,
  • Utrzymanie systemów zarządzania,
  • Planowanie i realizacja audytów wewnętrznych i dostawców,
  • Prowadzenie badań percepcji stron zainteresowanych, a w szczególności klientów,
  • Opracowanie dokumentów (np. SIWZ, regulacji prawa wewnętrznego),
  • Szkolenia wewnętrzne dla nowo zatrudnionych pracowników.

 

Dla klientów z sektora finansów publicznych proponujemy formy stałej współpracy zgodne z ustawą o finansach publicznych i ustawą Prawo zamówień publicznych.