Formularz logowania
X

SYGNALIŚCI

Rozmowy z ekspertami - SYGNALISTA.

Wkrótce jednostki sektora publicznego oraz duże firmy będą zobowiązane wdrożyć mechanizmy sygnalizowania i ochrony sygnalistów przewidziane w Dyrektywie UE 2019/1937. 

Projekt ustawy został skierowany do uzgodnień i konsultacji publicznych.    

Ze względu na naszą historię, sygnalista jest często niesłusznie mylony z donosicielem, a kanały zgłoszeniowe bywają postrzegane jako narządzie do załatwiania osobistych porachunków. Tymczasem działanie w złej wierze nie tylko nie wiąże się z ochroną zgłaszającego, ale może skutkować sankcjami karnymi.

Dlatego kadra kierownicza i pracownicy powinni zostać ogólnie zaznajomieni z zasadami zgłaszania naruszeń prawa oraz przysługującej im ochrony, aby korzystać z tych mechanizmów w sposób prawidłowy. Pozwoli to także uniknąć sytuacji, w których kanały zgłoszeniowe zostaną zasypane zgłoszeniami, które nie będą podlegać rozpatrzeniu.

 

Proponujemy następujący zakres usług:

 1. Kompleksowe wdrożenie procedury ochrony sygnalistów oraz obsługa wewnętrzna kanału zgłoszeniowego, w tym:

  Opracowanie dokumentów, tj. regulaminu dot. sygnalistów, zgłaszania nieprawidłowości:
 • Diagnoza organizacji – kwestionariusz + wywiad.
 • Opracowanie założeń dot. rozwiązań (wybór kanałów sygnalizowania, zakres dziedzinowy, zakres osobowy, osoby / komórki odpowiedzialne, forma prowadzenia rejestru).
 • Opracowane projektu regulaminu i uzgodnienie ostatecznej wersji.

Opracowane rozwiązania będą zgodne z dyrektywą 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii i projektem ustawy, jak również uwzględni specyfikę kontekstu działania organizacji.

 1. Szkolenie dla personelu w przedmiotowym zakresie.

  Cele i efekty szkolenia

  Podniesienie kompetencji uczestników w zakresie:

  • zasad ochrony sygnalistów przewidzianych w dyrektywie 2019/1937 i projekcie ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa,
  • warunków uzyskania takiej ochrony,
  • sankcjach dla osób zgłaszających nieprawdziwe informacje.

 2. Udostępnienie kanału zgłoszeniowego.
 3. Obsługa analizy zgłoszeń:
 • wyjaśnienie zgłoszenia,
 • przygotowanie propozycji decyzji dotyczącej danego zgłoszenia,
 • wsparcie w zakresie wypracowania właściwych działań dotyczących zgłoszenia oraz wniosków z niego wynikających.

 

Wybierz nas - zaoszczędzisz czas, który poświęciłbyś na wdrożenie procedur i obsługę kanału zgłoszeniowego.

 

Skontaktuj się z nami:
e-mail: biuro@tz-c.pl 
tel.: (22) 786-85-45
media: dołącz do nas w mediach

Zapraszamy na szkolenia otwarte: INFORMACJE

 

SZKOLENIA OTWARTE W LIPCU:
- Letnia szkoła antykorupcji i compliance - Wdrażanie programów antykorupcyjnych i zgodności od A do Z.
- Kanały zgłoszeniowe i sygnaliści: od przepisów do procedur. Krok po kroku.