Formularz logowania
X

Komunikacja zewnętrzna

Co to jest komunikacja zewnętrzna (elektroniczna)?


Rozwiązania techniczne (np. poczta elektroniczna, telefon komórkowy, strona www) umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość.

 

Korzyści z prowadzenia odpowiedniej komunikacji zewnętrznej w firmie:

 • Możliwość utrzymania większego porządku w danych firmy;
 • Klienci i pracownicy danej organizacji mają wgląd do różnych informacji;
 • Ułatwia autoprezentację organizacji.

 

W ramach naszych usług proponujemy Państwu:

 • Szkolenia  z zakresu komunikacji elektronicznej oraz komunikacji wewnętrznej,
 • Opracowanie dokumentacji dotyczącej komunikacji elektronicznej oraz komunikacji wewnętrznej, w tym polityki i procedur,
 • Szkolenia z zakresu użyteczności i dostępności informacji publicznej w świetle wymagań WCAG 2.0 oraz przepisów Krajowych Ram Interoperacyjności,
 • Szkolenia z zakresu praktycznych zastosowań ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 • MOPR POZNAŃ_2019

  MOPR POZNAŃ_2019

 • Urząd Miasta Poznań_2019

  Urząd Miasta Poznań_2019

 • ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH 2015

  ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH 2015

 • URZĄD MIASTA KIELCE 2013

  URZĄD MIASTA KIELCE 2013