Formularz logowania
X

SYSTEM ZARZĄDZANIA DZIAŁANIAMI ANTYKORUPCYJNYMI

System zarządzania działaniami antykorupcyjnymi wg normy PN-ISO 37001

Co to jest?

To międzynarodowy system zarządzania, który pozwala ograniczyć ryzyko wystąpienia korupcji. Jest elastyczny i może być wdrażany przez organizacje dowolnej wielkości i dowolnego charakteru (gospodarcze, publiczne, pozarządowe).

Przeciwdziała zarówno korumpowaniu organizacji przez osoby i podmioty zewnętrzne, jak i korumpowaniu osób i podmiotów zewnętrznych przez organizację, jej pracowników lub przedstawicieli. Ograniczenie tego drugiego ryzyka jest szczególnie istotne w świetle projektowanych zasad odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

System może być wdrażany samodzielnie lub jako część zintegrowanego systemu zarządzania. Konkretne rozwiązania zależą od specyfiki organizacji i ryzyk korupcyjnych, na które jest narażona.

Standard ISO 37001 zastąpił wcześniejsze normy, w tym System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym SPZK.

Korzyści z posiadania systemu opartego na PN-ISO 37001:

 • kształtowanie rozwiązań normatywnych, zarządczych i organizacyjnych w sposób zmniejszający prawdopodobieństwo występowania zagrożeń korupcyjnych;
 • pozytywne postrzeganie organizacji w otoczeniu;
 • ciągłe monitorowanie zagrożeń korupcyjnych oraz okresowe analizy ryzyka, dające możliwość bieżącego zapewnienia adekwatności zabezpieczeń i ich doskonalenia;
 • zaangażowanie całej organizacji w przeciwdziałanie korupcji;
 • ograniczenie ryzyka finansowego, wizerunkowego i prawnego dla organizacji, jej kierownictwa i pracowników;
 • ograniczenie ryzyka odpowiedzialności podmiotu zbiorowego, także w przypadku wystąpienia zdarzeń korupcyjnych, przez wykazanie należytej staranności w organizacji.

W ramach naszych usług proponujemy Państwu:

 • Szkolenia i warsztaty dla kierownictwa, wszystkich grup pracowniczych i audytorów wewnętrznych;
 • Konsultacje przy opracowaniu, wdrożeniu i doskonaleniu systemu;
 • Outsourcing w zakresie pełnienia funkcji zapewnienia zgodności antykorupcyjnej.

Wdrażamy systemy przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym według standardu PCBC i KIG oraz normy ISO 37001:2016 System zarządzania działaniami antykorupcyjnymi.

Zapraszamy na szkolenia otwarte:

 1. Compliance antykorupcyjny + sygnaliści = bezpieczeństwo osobiste i spółki - 6-7.05.2021
  Pobierz program szkolenia / Pobierz formularz zgłoszenia.

 2. Dyrektywa o sygnalistach, wytyczne CBA (compliance, antykorupcja), kontrola zarządcza – od teorii do praktyki - 9-10.06.2021
  Pobierz program szkolenia / Pobierz formularz zgłoszenia. • Pakuła Consulting_2020

  Pakuła Consulting_2020

 • KRUS Poznań 2019

  KRUS Poznań 2019

 • Polski Komitet Normalizacyjny 2019

  Polski Komitet Normalizacyjny 2019

 • GUS_2019

  GUS_2019

 • POSiR Poznań_2019

  POSiR Poznań_2019

 • URZĄD GMINY LESZNOWOLA 2018

  URZĄD GMINY LESZNOWOLA 2018

 • KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 2015

  KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 2015

 • MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA 2015

  MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA 2015

 • MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH (STRONA 1) 2015

  MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH (STRONA 1) 2015

 • MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH (STRONA 2) 2015

  MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH (STRONA 2) 2015

 • AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH 2014

  AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH 2014

 • URZĄD MIASTA KIELCE 2014

  URZĄD MIASTA KIELCE 2014

 • URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2014

  URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2014

 • WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARYJNY SIEDLCE (strona 1) 2014

  WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARYJNY SIEDLCE (strona 1) 2014

 • WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARYJNY SIEDLCE (strona 2) 2014

  WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARYJNY SIEDLCE (strona 2) 2014

 • MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH 2013

  MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH 2013

 • URZĄD MIASTA KIELCE 2013

  URZĄD MIASTA KIELCE 2013

 • FUNDACJA BATOREGO 2011

  FUNDACJA BATOREGO 2011

 • MINISTERSTWO GOSPODARKI 2012

  MINISTERSTWO GOSPODARKI 2012

 • MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH 2012

  MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH 2012

 • DGA 2011

  DGA 2011

 • MINISTERSTWO GOSPODARKI 2011

  MINISTERSTWO GOSPODARKI 2011

 • MINISTERSTWO GOSPODARKI 2007-2008

  MINISTERSTWO GOSPODARKI 2007-2008

 • MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI 2002-2006

  MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI 2002-2006

 • AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH 2010-2012

  AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH 2010-2012