Formularz logowania
X

Zarządzanie ryzykiem w kontroli zarządczej

Co to jest Zarządzanie Ryzykiem w Kontroli Zarządczej?

Zarządzanie ryzykiem w kontroli zarządczej, to systemowe działania polegające na identyfikacji, ocenie i postępowaniu z ryzykiem operacyjnym w taki sposób, aby stanowiło ono wsparcie dla realizacji celów organizacji. Istotą zarządzania ryzykiem jest podejmowanie świadomych i odpowiedzialnych decyzji dotyczących ryzyka.

Korzyści z wdrożenia Zarządzania Ryzykiem w Kontroli Zarządczej:

 • możliwość systematycznego i metodycznego podejścia do zarządzania ryzykiem,
 • ujednolicenie podejścia do oceny ryzyka i reakcji na ryzyko przez jednolitą metodę jego oceny w różnych obszarach i aspektach działania organizacji,
 • podejmowanie świadomych decyzji przez kierownictwo organizacji,
 • zmniejszenie liczby i skali materializowania się ryzyka dzięki wprowadzeniu mechanizmów oddziałujących na prawdopodobieństwo lub na skutek jego wystąpienia.

W ramach naszych usług proponujemy Państwu:

 • Szkolenia wszystkich grup pracowniczych;
 • Konsultacje przy przeprowadzeniu analizy ryzyka i planowaniu oraz realizacji planu postępowania z ryzykiem;
 • Outsourcing, m.in. opracowanie dokumentacji dotyczącej zarządzania ryzykiem, w tym polityki i procedur, prowadzenie spotkań i warsztatów dotyczących ryzyka.

 

Skontaktuj się z nami:
e-mail: biuro@tz-c.pl 
tel.: (22) 786-85-45
media: dołącz do nas w mediach

Zapraszamy na szkolenia otwarte: INFORMACJE

 • GŁÓWNY URZĄD MIAR 2014

  GŁÓWNY URZĄD MIAR 2014

 • CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ RESORTU FINANSÓW 2013

  CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ RESORTU FINANSÓW 2013

 • URZĄD MIASTA KOBYŁKA 2012

  URZĄD MIASTA KOBYŁKA 2012

 • MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH 2012

  MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH 2012

 • GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY 2012

  GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY 2012

 • AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH 2010-2012

  AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH 2010-2012

 • MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI 2011

  MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI 2011