Formularz logowania
X

Szkolenia otwarte i aktualności

„Prawo autorskie i ochrona wizerunku w codziennym funkcjonowaniu podmiotów z sektora publicznego. Ujęcie praktyczne" - 19.10.2018 r., Warszawa

"Zamówienia publiczne – praktyczne zasady unikania konfliktu interesów i ryzyka korupcji przez pracowników zamawiającego" - 16.11.2018 r., Warszawa