Formularz logowania
X

Szkolenia otwarte i aktualności

AKTUALNOŚCI / CIEKAWOSTKI 

 

 

SZKOLENIA OTWARTE

 1. Nowe Prawo zamówień publicznych - praktyczne zasady stosowania przepisów dotyczących konfliktu interesów, korupcji, zmowy i samooczyszczenia - prowadzący Maciej Wnuk - 5-6.11.2020 (pobierz - informacje o szkoleniu pobierz formularz zgłoszenia

 2. Kontrola zarządcza ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem - prowadzący Tadeusz Zawistowski - 09.11.2020 (pobierz - informacje o szkoleniu pobierz formularz zgłoszenia) 

 3. Compliance antykorupcyjny w perspektywie zaostrzenia zasad odpowiedzialności korporacyjnej – bezpieczeństwo osobiste i spółki - prowadzący Maciej Wnuk - 12-13.11.2020 (pobierz - informacje o szkoleniu pobierz formularz zgłoszenia

 4. ABC antykorupcji i compliance zgodnego z wytycznymi CBA i dyrektywą o sygnalistach w jednostkach sektora publicznego - prowadzący Maciej Wnuk - 19-20.11.2020 (pobierz - informacje o szkoleniu pobierz formularz zgłoszenia

 5. Zarządzanie naruszeniami w ochronie danych osobowych - prowadzący Robert Radko - 15.12.2020 (pobierz - informacje o szkoleniu pobierz formularz zgłoszenia)

 

Szkolenia organizowane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (PCBC S.A.):

 1. Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z PN-ISO/IEC 27001:2017-06  / IQNet MTS008 19-23.10.2020, prowadzący - Tadeusz Zawistowski (informacje o szkoleniu)
 2. Zarządzanie ciągłością działania 23.10.2020, prowadzący - Tadeusz Zawistowski (informacje o szkoleniu)
 3. Audyt wewnętrzny w zakresie rozwiązań z zakresu ochrony danych osobowych 13.11.2020, prowadzący - Robert Radko (informacje o szkoleniu)
 4. Pełnomocnik ZSZ (jakość, środowisko, bezpieczeństwo informacji)  2-4.12.2020, prowadzący - Tadeusz Zawistowski (informacje o szkoleniu)
 5. System zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06, 15.12.2020, prowadzący - Tadeusz Zawistowski (informacje o szkoleniu)

Szkolenia organizowane przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN):

 1. Metodyka i narzędzia zarządzania ryzykiem w kontekście norm PN-ISO 31000:2018-08 i PN-EN IEC 31010:2020-01, 3-4.11.2020, prowadzący - Tadeusz Zawistowski (informacje o szkoleniu)
 2. Rola systemu zarządzania ciągłością działania w skutecznym funkcjonowaniu organizacji, 13.11.2020, prowadzący - Tadeusz Zawistowski (informacje o szkoleniu)
 3. Wymagania ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa a normy PN-EN ISO 22301:2020-04 i PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06, 23.11.2020, prowadzący - Tadeusz Zawistowski (informacje o szkoleniu)
 4. PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 Audytor wewnętrzny SZBI - wykład, ćwiczenia, warsztaty, 7-9.12.2020, prowadzący - Tadeusz Zawistowski (informacje o szkoleniu)

Szkolenia organizowane przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej (KSAP):

 1.  Profesjonalny doradca ds. etyki w służbie cywilnej 19-20.11.2020, prowadząca - Magdalena Białobrzeska (informacje o szkoleniu)

Szkolenia organizowane przez CeCert:

 1. Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-EN ISO/IEC 27001:2017, 26-30.10.2020, prowadzący - Tadeusz Zawistowski (informacje o szkoleniu)
 2. Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-EN ISO/IEC 27001:2017, 16-18.11.2020, prowadzący - Tadeusz Zawistowski (informacje o szkoleniu)