Formularz logowania
X

Szkolenia otwarte i aktualności

AKTUALNOŚCI / CIEKAWOSTKI 

 

SZKOLENIA OTWARTE

Harmonogram szkoleń otwartych - 2021

I półrocze:

 1. Nowe Prawo zamówień publicznych - praktyczne zasady stosowania przepisów dotyczących konfliktu interesów, korupcji, zmowy i samooczyszczenia - 8-9.02.2021.
  Pobierz program szkolenia / Pobierz formularz zgłoszenia.
 2. Działania organu nadzoru budowlanego na podstawie ustawy Prawo budowlane w oparciu o Kodeks postępowania administracyjnego – szkolenie dla PINB - 12.02.2021.
  Pobierz program szkolenia / Pobierz formularz zgłoszenia.
 3. System zarzadzania informacjami o prywatności – norma  ISO/IEC 27701:2019 (Techniki bezpieczeństwa – Rozszerzenie do ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27002 – Zarządzanie informacjami o prywatności – wytyczne i wymagania) - 24.02.2021 - Pobierz program szkolenia / Pobierz formularz zgłoszenia.
 4. Wytyczne CBA (compliance, antykorupcja), kontrola zarządcza, dyrektywa o sygnalistach – od teorii do praktyki - 25-26.02.2021
  Pobierz program szkolenia / Pobierz formularz zgłoszenia.
 5. Obowiązki zarządcy obiektu budowlanego określonych w ustawie Prawo budowlane - 26.02.2021
  Pobierz program szkolenia / Pobierz formularz zgłoszenia.
 6. Zarządzanie naruszeniami ochrony danych osobowych - 09.03.2021
  Pobierz program szkolenia / Pobierz formularz zgłoszenia.
 7. Wymagania ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa a normy PN-EN ISO 22301:2020-04 i PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 - 11.03.2021
  Pobierz program szkolenia / Pobierz formularz zgłoszenia.
 8. Platforma ePUAP jako narzędzie komunikacji - 11.03.2021
  Pobierz program szkolenia / Pobierz formularz zgłoszenia.
 9. Compliance antykorupcyjny w perspektywie zaostrzenia zasad odpowiedzialności korporacyjnej – bezpieczeństwo osobiste i spółki - 11-12.03.2021
  Pobierz program szkolenia / Pobierz formularz zgłoszenia.
 10. Dokument elektroniczny w urzędzie - 18.03.2021
  Pobierz program szkolenia / Pobierz formularz zgłoszenia.
 11. Wytyczne CBA (compliance, antykorupcja), kontrola zarządcza, dyrektywa o sygnalistach – od teorii do praktyki - 24-25.03.2021
  Pobierz program szkolenia / Pobierz formularz zgłoszenia.
 12. System Zarządzania Antykorupcyjnego wg normy PN-ISO 37001:2017-05, w tym audyt - 26.03.2021
  Pobierz program szkolenia / Pobierz formularz zgłoszenia.
 13. Rola systemu zarządzania ciągłością działania w skutecznym funkcjonowaniu organizacji - 23.04.2021
  Pobierz program szkolenia / Pobierz formularz zgłoszenia.
 14. Zarządzanie ryzykiem w ochronie danych osobowych - 27.04.2021
  Pobierz program szkolenia / Pobierz formularz zgłoszenia.
 15. Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego - niepotrzebna rewolucja czy usprawnienie procedur? - 07.05.2021
  Pobierz program szkolenia / Pobierz formularz zgłoszenia.
 16. Wypalenie zawodowe - 20.05.2021
  Pobierz program szkolenia / Pobierz formularz zgłoszenia.
 17. Kontrola zarządcza ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem - 21.05.2021
  Pobierz program szkolenia / Pobierz formularz zgłoszenia.
 18. Kontrola zarządcza ze szczególnym uwzględnieniem określania celów i zadań - 28.05.2021
  Już wkrótce będzie dostępny do pobrania.

 

Szkolenia organizowane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (PCBC S.A.):

 1. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z PN-ISO/IEC 27001:2017-06 - prowadzący: Tadeusz Zawistowski - 8-10.02. i 22-24.09.2021
  Pobierz informacje o szkoleniu.
 2. Auditor wiodący SZ bezpieczeństwem informacji zgodnie z PN-ISO/IEC 27001:2017-06 - prowadzący: Tadeusz Zawistowski - 15-19.03 i 18-23.10.2021
  Pobierz informacje o szkoleniu.
 3. Pełnomocnik zintegrowanego systemu zarządzania (jakość, środowisko, bezpieczeństwo informacji) - prowadzący: Tadeusz Zawistowski - 22-24.03. i 27-29.09.2021
  Pobierz informacje o szkoleniu.
 4. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 - prowadzący: Tadeusz Zawistowski - 13.09.2021
  Pobierz informacje o szkoleniu.
 5. Zarządzanie ciągłością działania - prowadzący: Tadeusz Zawistowski - 04.10.2021
  Pobierz informacje o szkoleniu.

Szkolenia organizowane przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN):

 1. PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 Audytor wewnętrzny SZBI - wykład, ćwiczenia, warsztaty - prowadzący: Tadeusz Zawistowski - 29-31.03. i 07-09.06.2021
  Pobierz informacje o szkoleniu.
 2. Rola systemu zarządzania ciągłością działania w skutecznym funkcjonowaniu organizacji - prowadzący: Tadeusz Zawistowski - 26.02. i 05.04. i 17.05.2021
  Pobierz informacje o szkoleniu.
 3. Wymagania ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa a normy PN-EN ISO 22301:2020-04 i PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06prowadzący: Tadeusz Zawistowski - 09.03.2021
  Pobierz informacje o szkoleniu.
 4. Zasady przeprowadzania auditów zdalnych pierwszej i drugiej strony zgodnych z normą PN-EN ISO 19011:2018-08 - prowadzący: Tadeusz Zawistowski - 15.02. i 10.05.2021
  Pobierz informacje o szkoleniu.